DIANTARA DOA KAUM SYI’AH !!!

Doa Kaum Syiah

Kaum Syi’ah adalah kaum yang hobinya mengkafirkan dan melaknat para sahabat. Diantara doa yang mereka agungkan adalah doa untuk melaknat Abu Bakar dan Umar bin Al-Khottob serta kedua putri mereka Aisyah dan Hafsoh radhiallahu ‘anhum.

Doa agung tersebut dikenali dengan doa صَنَمَيْ قُرَيْشٍ “Sonamay Quraisy” yang ertinya dua berhala kaum Quraisy, yang mereka maksudkan adalah Abu Bakar dan Umar.

Mereka mendakwahkan bahawa doa ini adalah doa yang dibaca oleh Ali bin Abi Tholib radhiallahu ‘anhu dalam qunutnya, akan tetapi tentunya ini adalah dusta kerana tidak diriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ali. Dan sesungguhnya merekapun mengakui akan hal ini (bahwasanya tidak ada sanad yang shahih tentang doa ini dari Ali).
Dalam salah satu website mereka yaitu Syi’ah Iraq (http://iraqshia.net/), mereka berkata (seraya membongkar kedustaan taqiyyah mereka):

“Tatkala ahlus sunnah mempermasalahkan kita tentang adanya doa shonamay Quraisy dalam kitab-kitab kita, dan kerana demi mengambil hati mereka maka kita berkata, “Sesungguhnya doa ini tidak mu’tabar (tidak diakui) di sisi kami”. Bahkan tatkala sebahagian ulama kita ketika ditanya tentang sejauh mana kebenaran doa ini maka mereka menjawab, “Sanad doa ini tidaklah shahih”. Semua jawaban ini hanyalah demi persatuan saja. Adapun hakikatnya bahawasanya doa ini adalah doa yang sangat agung, dan ilat/kebenaran doa ini tidak dipersyaratkan keshahihan sanadnya. Kita memiliki kaedah bahawasanya doa ini telah diamalkan oleh para ulama kita dan telah masyhur. Selain itu kitab-kitab Syi’ah yang menjadi pegangan/diakui telah petikan doa ini, demikian pula kitab-kitab yang ditulis untuk menjelaskannya. Ini sudah cukup menunjukkan akan ilat/benarnya doa ini. Berikut ini saya akan membawakan untuk anda kitab-kitab yang menyebutkan doa yang mulia ini…”

(Demikian perkataan kaum syi’ah sebagaimana boleh dibaca di http://iraqshia.net/vb/showthread.php?t=70848), setelah itu merekapun menyebut kitab-kitab pegangan mereka yang menyebutkan tentang doa ini, seperti kitab Bihaarul Anwaar (jilid 85 hal 340) karya Al-Majlisi, Silakan juga membaca di laman web mereka : http://www.3shak-alzahra.com/vb/showthread.php?t=21209)

Sangat jelas dalam kitab-kitab literatul Syi’ah bahwasanya yang dimaksud dengan dua berhala Quraisy adalah Abu Bakar dan Umar bin Al-Khottoob radiallahu ‘anhumaa. Silahkan baca juga http://www.gensyiah.com/lata-dan-uzza-adalah-dua-berhala-quraisy-mereka-adalah-abu-bakar-dan-umar.html)

Keutamaan Doa Ini Menurut Ulama Syi’ah :

Al-Majlisi menukil dari kita Al-Balad Al-Amiin:

“Doa ini adalah doa yang tinggi kedudukannya dan agung, dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Ali bin Abi Thoolib ‘alaihis salaam bahawasanya beliau qunut dengan membaca doa ini. Dan ia berkata, “Barang siapa yang membaca doa ini maka ia seperti ikut berperang bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai pemanah dengan satu juta anak panah dalam perang Badar, Uhud, dan Hunain”. (Bihaarul Anwaar 85/240)

Sangat jelas bahawasanya doa laknatan ini sangat tinggi nilainya di sisi kaum syi’ah. Bayangkan….barang siapa yang membacanya maka seakan ikut serta perang badar dan perang uhud bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Bahkan seakan-akan telah melontarkan sejuta anak panah !!!!.

Tentu sekali doa ini sangat agung di sisi kaum Syi’ah kerana kandungannya yang benar-benar menunjukkan busuknya aqidah kaum syi’ah. Semakin busuk dan semakin dusta maka semakin tinggi nilainya di sisi kaum Syi’ah. Wallahul musta’aan.

Muatan Doa Shonamay Quraiys

Diantara isi doa tersebut :

Ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy (yaitu Abu Bakar dan Umar –pen), kedua syaitannya, kedua Thogutnya, dan kedua dustanya, dan laknatlah kedua putri mereka (yaitu Aisyah dan Hafshoh-pen), mereka berdua (Abu Bakar dan Umar) yang telah menyelisihi perintah-Mu dan mengingkari wahyu-Mu, dan mengingkari anugrah-Mu, bermaksi’at kepada Rasul-Mu, telah membalikkan agama-Mu, menyimpangkan kitab-Mu, dan membuang hukum-hukum-Mu, membatalkan kewajiban-kewajiban-Mu, telah berbuat ilhad (penyimpangan) pada ayat-ayat-Mu, mereka berdua telah memusuhi wali-wali-Mu, menolong musuh-musuh-Mu, menghancurkan negeri-negeri-Mu, mereka berdua telah merusak hamba-hamba-Mu.

Ya Allah laknatlah keduanya dan laknatlah para penolong mereka berdua, sungguh mereka berdua telah menghancurkan rumah kenabian (Ahlul Bait-pen), mereka berdua telah menutup pintu rumah kenabian, mereka berdua telah membasmi ahlul bait, dan membinasakan para penolong ahlul bait, mereka berdua telah membunuh anak-anak ahlul bait, telah mengosongkan mimbarnya (yaitu mimbar Nabi –pen) dari penerima washiatnya dan pewarisnya (yaitu Ali bin Abi Thoolib tidak dijadikan khalifah-pen), mereka berdua telah menentang kenabiannya, dan telah berbuat kesyirikan kepada Rob mereka berdua, maka besarkanlah dosa-dosa mereka berdua, jadikanlah mereka berdua kekal dalam neraka Saqor….”
(Bihaarul Anwaar 85/340)

Para pembaca yang budiman, lihatlah bagaimana busuknya aqidah kaum syi’ah, dan bagaimana dengki dan hasadnya mereka terhadap ahlus sunnah, terutama terhadap para sahabat, terutama terhadap Abu Bakar dan Umar dan kedua puteri mereka dari Ummahatul Mukminin (Aisyah dan Hafshoh). Lihatlah tuduhan-tuduhan dusta yang terkandung dalam doa yang sangat agung di mata mereka ini. Bahkan doa laknat tersebut tidak hanya terbatas pada Abu Bakar dan Umar, akan tetapi juga kepada para penolong mereka???, bererti seluruh ahlus sunnah yang mencintai Abu Bakar dan Umar juga didoakan oleh kaum syi’ah agar dilaknat oleh Allah. Inilah rahsia yang ada dalam doa mereka yang sangat agung ini. Kerananya sesuai jika ulama mereka yang bernama Al-Kaf’amiy berkata :

هَذَا الدُّعَاءُ مِنْ غَوَامِضِ الأَسْرَارِ وَكَرَائِمِ الأَذْكَارِ

“Doa ini termasuk rahsia-rahsia yang mendalam dan dzikir-dzikir yang mulia” (Sebagaimana dinukil oleh Al-Majlisi dalam Bihaarul Anwaar 85/241)
Wahai yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaa’ah (Aswaja)…, masihkan ada diantara kalian yang membela kaum syi’ah yang berdoa agar Allah melaknat kalian???!!!

Al Madinah Al Nabawiyah, 25-01-1434 H / 09 Desember 2012 M
Abu Abdilmuhsin Firanda Andirja

Doa Kaum Syiah

Leave a Reply