Sunni dan Syiah – Azan dan sholat merupakan dua ibadah yang agung. Solat merupakan rukun Islam yang kedua. Solat merupakan pembeza antara keimanan dan kekafiran. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah shalat.  Barangsiapa meninggalkan solat, maka ianya kafir.“(HR Muslim no. 978). Beliau juga Menjelaskan menyukat baiknya amalan