Akrabnya Syiah Iran Dan Yahudi ZIONIS (Yahudi) mencintai Iran (Rafida Syiah)… Keturunan abdullah bin Saba (orang Yahudi)! Apa lagi yang boleh kita katakan daripada realiti sejati Syi’ah dan orang-orang Yahudi yang saling mencintai satu sama lain dan yang bersekutu dengan satu sama lain.Adapun pernyataan bahawa mereka saling bermusuhan adalah pembohongan belaka untuk mengaburi kaum muslimin.